Fancies Fancies Infused Preroll Candy Queen x Dutch Haze 1g 3pk (H) Falcanna